Chính Sách Thanh Toán

1.Thanh toán chuyển khoản

2.Thanh toán trực tiếp tại các nhà sách của công ty.

3. Thanh toán thu qua bưu điện
Thanh toán qua hình thức giao nhận hàng thu tiền hộ ( COD ) của bưu điện.

4. Thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử.
- Momo
- Vnpay
- Zalo Pay
- Napas