Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://kisetsu.vn bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. 
Đây là các thông tin mà Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO cần khách hàng cung 
cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO 
liên hệ xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ trên website của Công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
- Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
+ Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin khách hàng;
+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch 
tại website www.fabico.vn
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách 
hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến 
hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân 
của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp 
thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website www.fabico.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO
Trụ sở: 604 CMT8, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Số điện thoại: (0274) 3822062
Website: www.fabico.vn
Email: info@fabico.com.vn


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
– Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua yêu cầu website www.fabico.vn 
thực hiện việc này.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của website www.fabico.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, 
Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh 
của khách hàng tùy theo mức độ, Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO sẽ có những biện pháp 
xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
– Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://fabico.vn/ được Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương 
FABICO cam 
kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình 
Dương FABICO. Việc 
thu thập và sử dụng 
thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật 
có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi 
không có sự cho 
phép đồng ý từ khách hàng.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, 
Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương FABICO sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan 
chức năng điều 
tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
– Ban quản lý www.fabico.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên 
quan như: Họ và tên, email, số điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.fabico.vn 
không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả 
thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.